Kelių eismo ženklai

ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI

Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

101

Pervaža su užtvaru

 

Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

102

Pervaža be užtvaro

 

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

103

Pakeliamasis tiltas

 

Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto

104

Krantinė

 

Įvažiavimas į krantinę arba krantą

105

Vaikai

 

Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

106

Darbai kelyje

 

Kelio ruožas, kuriame dirbama

107

Sankryža

 

Lygiareikšmių kelių sankirta

108

Sankryža su šalutiniu keliu

 

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

109

Šalutinis kelias iš dešinės

 

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

110

Šalutinis kelias iš kairės

 

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

111

Žiedinė sankryža

 

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

112

Šviesoforas

 

Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

113

Vingis į dešinę

 

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

225

Vingis į kairę

 

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

115

Vingiai

 

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

116

Vingiai

 

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

225

Stati nuokalnė

 

 

225

Stati įkalnė

 

 

119

Slidus kelias

 

Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

225

Nelygus kelias

 

Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

121

Žvyras

 

Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

122

Pavojingas kelkraštis

 

Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

225

Susiaurėjimas

 

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

225

Susiaurėjimas iš dešinės

 

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

125

Susiaurėjimas iš kairės

 

Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

126

Dvipusis eismas

 

Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

127

Pėsčiųjų perėja

 

Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja

128

Pėstieji

 

Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

129

Dviratininkai

 

Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai

130

Gyvulių pergina

 

 

131

Laukiniai

gyvūnai

 

Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai

 

132

Krintantys akmenys

 

Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

225

Šoninis vėjas

 

 

134

Lėktuvai

 

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

135

Transporto grūstis

 

Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

136

Daug eismo įvykių

 

Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

137

Kiti pavojai

 

Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų

138

Vienkelis geležinkelis

 

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį

139

Daugiakelis geležinkelis

 

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį

225

Artėjama prie pervažos

 

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

141

Artėjama prie pervažos

 

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

142

Artėjama prie pervažos

 

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

143

Artėjama prie pervažos

 

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

144

Artėjama prie pervažos

 

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

145

Artėjama prie pervažos

 

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

146

Posūkio kryptis į dešinę

 

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

147

Posūkio kryptis į kairę

 

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

148

Eismo krypčių išsiskyrimas

 

Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

149

Nukreipiamoji gairė

 

Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

150

Provėžos

 

Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

151

Greičio mažinimo priemonė

 

Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

 

Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.

PIRMUMO KELIO ŽENKLAI

Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

201

Pagrindinis kelias

 

Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas

202

Pagrindinio kelio pabaiga

 

Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga

203

Duoti kelią

 

Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu

204

Stop

 

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu

205

Priešpriešinio eismo pirmenybė

 

Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms

206

Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu

 

Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą

DRAUDŽIAMIEJI KELIO ŽENKLAI

Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

301

Įvažiuoti draudžiama

 

Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą

302

Eismas draudžiamas

 

Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

303

Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas

 

Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

304

Krovininių automobilių eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją kelio ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

305

Motociklų eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams, galingiems keturračiams

306

Traktorių eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

307

Važiuoti su priekabomis draudžiama

 

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones

308

Vežimų eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius

309

Dviračių eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti dviračiais

310

Pėsčiųjų eismas draudžiamas

 

Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas kelio ženklas

311

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklinimas, eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis

312

Nurodyto transporto eismas draudžiamas

 

Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai

313

Nurodyto transporto eismas draudžiamas

 

Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai

314

Ribota masė

 

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle

315

Ribota ašies apkrova

 

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už nurodytą kelio ženkle

316

Ribotas aukštis

 

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą kelio ženkle

317

Ribotas plotis

 

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) platesnės, negu nurodyta kelio ženkle

318

Ribotas ilgis

 

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta kelio ženkle

319

Ribotas atstumas

 

Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta kelio ženkle

320

Muitinė

 

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti – tik pareigūnui leidus

321

Kontrolė

 

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus

322

Sukti į dešinę draudžiama

 

Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

323

Sukti į kairę draudžiama

 

Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti

324

Apsisukti draudžiama

 

Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę

325

Lenkti draudžiama

 

Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu

326

Lenkimo draudimo pabaiga

 

 

327

Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama

 

Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir savaeigėms mašinoms

328

Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga

 

 

329

Ribotas greitis

 

Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle

330

Greičio ribojimo pabaiga

 

 

331

Naudoti garso signalą draudžiama

 

Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio

332

Sustoti draudžiama

 

Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

333

Stovėti draudžiama

 

Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

334

Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis

 

Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

335

Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis

 

Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

336

Apribojimų pabaiga

 

Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona

337

Mopedų eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams

338

Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama sprogstamųjų medžiagų ir gaminių arba liepsniųjų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis

339

Transporto priemonių, vežančių medžiagų, galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas

 

Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis ir (ar) aplinkai pavojingos medžiagos ženklu

Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos už draudžiamojo kelio ženklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryžos, – iki gyvenvietės pabaigos. Draudžiamųjų kelio ženklų galiojimas nesibaigia ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais, taip pat ties išvažiavimu iš šalia kelio esančios teritorijos, kuriame nėra pirmumo kelio ženklų.

Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, draudžiamasis kelio ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio nurodomojo kelio ženklo, tačiau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis“ su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.

Nukreipiamieji kelio ženklai

Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

401

Važiuoti tiesiai

 

Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

402

Važiuoti į dešinę

 

 

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

403

Važiuoti į kairę

 

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

404

Važiuoti tiesiai arba į dešinę

 

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

405

Važiuoti tiesiai arba į kairę

 

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

406

Važiuoti į dešinę arba į kairę

 

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

407

Apvažiuoti iš dešinės

 

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės

408

Apvažiuoti iš kairės

 

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės

409

Apvažiuoti iš dešinės arba kairės

 

Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės

410

Eismas ratu

 

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi

411

Dviračių takas

 

Leidžiama važiuoti tik dviračiais

412

Pėsčiųjų takas

 

Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo

413

Pėsčiųjų ir dviračių takas

 

Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle)

414

Ribotas minimalus greitis

 

Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

415

Minimalaus greičio apribojimo pabaiga

 

 

416

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis

 

Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi

Nurodomieji KELIO ženklai

Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

501

Automagistralė

 

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia

502

Automagistralės pabaiga

 

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga

503

Vienpusis eismas

 

Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi

504

Vienpusio eismo pabaiga

 

 

505

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią

 

Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

506

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią

 

Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

507

Eismo kryptys sankryžoje

 

Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

508

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai

 

Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

509

Eismo kryptis sankryžoje į dešinę

 

Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

510

Eismo kryptis sankryžoje į kairę

 

Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

511

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę

 

Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta

512

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę

 

Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

513

Eismo juostos pradžia iš dešinės

 

Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą

514

Eismo juostos pradžia iš kairės

 

Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius

515

Dešinės eismo juostos pabaiga

 

Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga

516

Kairės eismo juostos pabaiga

 

Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga

517

Eismo kryptys eismo juostose

 

Nurodo eismo kryptis eismo juostose

518

Eismo kryptys eismo juostose

 

Nurodo eismo kryptis eismo juostose

519

Eismo kryptys eismo juostose

 

Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją

520

Eismo kryptys ir apribojimai

 

Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos

521

 

Eismo juostos pradžia ir apribojimai

 

Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą

522

Eismas juostose

 

Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos

523

Eismo juosta maršrutiniam transportui

 

Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku

524

Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui

 

Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku

525

Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui

 

Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią

526

Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui

 

Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią

527

Apsisukimo vieta

 

Apsisukimo ne sankryžoje vieta

528

Stovėjimo vieta

 

Transporto priemonių stovėjimo vieta

529

Stovėjimo ribotą laiką vieta

 

Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones

530

Stovėjimo nurodytu laiku vieta

 

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones

531

Rezervuota stovėjimo vieta

 

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)

532

Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas

 

Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu

533

Pėsčiųjų perėja

 

Perėjimo per kelią vieta

534

Pėsčiųjų perėja

 

Perėjimo per kelią vieta

535

Požeminė pėsčiųjų perėja

 

 

536

Požeminė pėsčiųjų perėja

 

 

537

Pėsčiųjų perėja virš kelio

 

 

538

Pėsčiųjų perėja virš kelio

 

 

539

Rekomenduojamas greitis

 

Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože

540

Zona, kurioje draudžiama stovėti

 

Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu

541

Stovėjimo zona

 

Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku

542

Riboto greičio zona

 

Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku

543

Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga

 

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai

544

Stovėjimo zonos pabaiga

 

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai

545

Riboto greičio zonos pabaiga

 

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai

546

Tunelis

 

Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį

 

547

Tunelio pabaiga

 

Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai

548

Stotelė

 

Maršrutinio transporto sustojimo vieta

549

Taksi stotelė

 

Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta

550

Gyvenvietės pradžia

 

Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia

551

Gyvenvietės pabaiga

 

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai

552

Gyvenamoji zona

 

Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose

553

Gyvenamosios zonos pabaiga

 

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai

554

„Stop“ linija

 

Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui

555

Automobilių kelias

 

Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia

556

Automobilių kelio pabaiga

 

Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga

557

Iškili saugumo salelė

 

Kelyje įrengta iškili saugumo salelė

558

Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta

 

Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta

INFORMACINIAI KELIO ŽENKLAI

 

Informaciniai kelio ženklai yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

601

Išankstinė krypčių rodyklė

 

Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje (Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

602

Išankstinė krypčių rodyklė

 

Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

603

Išankstinė krypčių rodyklė

 

Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje

604

Išankstinė krypčių rodyklė

 

Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes

605

Krypties rodyklė

 

Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų (Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

606

Krypties rodyklė

 

Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų

607

Krypties rodyklė

 

Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų

608

Krypčių rodyklė

 

Nurodo keletą krypčių ir atstumų

609

Važiavimo schema

 

Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis – sudėtingoje sankryžoje

610

Važiavimo kryptis

 

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama

611

Aklakelis

 

Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

612

Gyvenvietės pradžia

 

Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas

613

Gyvenvietės pabaiga

 

Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

614

Vandens telkinio pavadinimas

 

Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas

615

Objekto pavadinimas

 

Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba

616

Gatvės pavadinimas

 

Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą

617

Gatvės pavadinimas

 

Nurodo gatvės pavadinimą

618

Atstumų rodyklė

 

Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų)

619

Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė

 

Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus

620

Kilometrų ženklas

 

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

621

Kilometrų ženklas

 

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos (Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

622

 

Kelio arba dviračių trasos numeris

 

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį. Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris naudojamas kartu su dviračių trasą žyminčiu kelio ženklu, nurodo nacionalinės, o kelio ženklas su Europos Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės dviračių trasos numerį

623

 

Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis

 

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį

624

Apylankos schema

 

Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą

625

Apylankos kryptis

 

Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau maršrute reikia vadovautis kelio ženklu Nr. 626

626

Apylankos kryptis

 

Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625 uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą

627

Persirikiavimo rodyklė

 

Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai

628

Krypties rodyklė į lankytiną vietą

 

Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą

 

629

Lankytinos vietos pavadinimas

 

Lankytinos vietos pavadinimas

630

Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius

 

 

 

 

 

Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius (Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

631

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia

 

(Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

632

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga

 

(Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

633

Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus

 

Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus (Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

634

Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas

 

(Nustoja galioti nuo 2020 m. sauso 1 d.)

635

Lietuvos Respublika

 

Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą

636

Automatinė eismo kontrolė

 

Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai

 

PASLAUGŲ KELIO ŽENKLAI

Paslaugų kelio ženklai yra šie:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

701

Medicinos pagalba

 

Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos pagalba

702

Ligoninė

 

 

703

Degalinė

 

 

704

Dirbtuvės

 

Transporto priemonių remonto dirbtuvės

705

Plovykla

 

 

706

Telefonas

 

 

707

Valgykla

 

Valgykla arba restoranas

708

Kavinė

 

Kavinė arba bufetas

709

Viešbutis

 

 

710

Stovyklavietė

 

 

711

Gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta

 

 

712

Stovyklavietė su gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta

 

 

 

713

Poilsio vieta

 

 

714

Policija

 

 

 

715

Tualetas

 

 

 

716

Maudymosi vieta

 

 

717

Radijo stotis

 

Nuolat teikiančios informaciją apie eismą radijo stoties bangų dažnis

718

Geriamasis vanduo

 

 

719

Muitinė

 

Ne pasienyje esanti muitinės įstaiga

720

Oro uostas

 

 

721

Internetas

 

Viešieji interneto centrai, teikiantys interneto paslaugas

722

Informacijos centras

 

Turizmo, kelionių ar kitokios informacijos teikimo centras

723

Nakvynės namai

 

 

724

Kaimo turizmo sodyba

 

 

725

Lankytina vieta

 

Viešam lankymui parengtas kultūros paveldo ar gamtos objektas

726

Žvejybos vieta

 

 

727

Golfo aikštelė

 

 

728

Žirgų sportas

 

 

729

Slidininkų keltuvas

 

 

730

Autobusų stotis

 

Vieta, skirta keleiviams, vykstantiems reguliariais reisais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnauti

731

Geležinkelio stotis

 

Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti, formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti

732

Transporto priemonių keltas, uostas arba prieplauka

 

Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas transporto priemonėms per jūrą, ežerą, upę ar kitą vandens telkinį kelti. Kelio ženklu gali būti pažymėtas uostas arba prieplauka

733

Transporto priemonių ir vairuotojų registras

 

Motorinių transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo ar vairuotojo pažymėjimų išdavimo vieta

734

Privalomosios techninės apžiūros stotis

 

Vieta, skirta privalomajai techninei apžiūrai atlikti

735

Elektromobilių įkrovimo vieta

 

Vieta, skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti

736

Pramoninė zona

 

Vieta, kur įsikūrusios gamyklos ar kiti pramoniniai objektai

PAPILDOMOS LENTELĖS

Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

801

Atstumas iki objekto

 

Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

802

Atstumas iki objekto

 

Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

803

Atstumas iki objekto

 

Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

804

Atstumas iki sankryžos

 

Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“

805

Galiojimo zona į priekį

 

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

806

Galiojimo zona į priekį

 

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

807

Galiojimo zona į priekį ir atgal

 

Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną

 

808

Galiojimo zonos pabaiga

 

Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą

809

Galiojimo zona į dešinę

 

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį

810

Galiojimo zona į kairę

 

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį

811

Galiojimo zona į abi puses

 

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį

812

Galiojimo kryptis į dešinę

 

Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

813

Galiojimo kryptis į kairę

 

Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

814

 

Galiojimo kryptis į abi puses

 

Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

815

Krovininiai automobiliai

 

Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos

816

Transporto priemonės su priekaba

 

Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba

817

Lengvieji automobiliai

 

Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos

818

Autobusai

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

819

Traktoriai

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms

820

Motociklai

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

821

Dviračiai

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

822

Ne darbo dienos

 

Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis

823

Darbo dienos

 

Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas

824

Savaitės dienos

 

Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas

825

Savaitės diena

 

Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas

826

Galiojimo laikas

 

Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis

827

Galiojimo laikas ne darbo dienomis

 

Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

828

Galiojimo laikas darbo dienomis

 

Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

829

Galiojimo laikas savaitės dienomis

 

Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas

830

Stovėjimo būdas

 

Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio

831

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

832

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

833

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams.

834

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

835

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

836

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

837

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams

838

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

839

Stovėti išjungus variklį

 

Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį

840

Mokamos paslaugos

 

Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku

841

Pavojingas kelkraštis

 

Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga

842

Pagrindinio kelio kryptis

 

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“

843

Pagrindinio kelio kryptis

 

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“

844

Neregiai

 

Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai

845

Drėgna danga

 

Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)

846

Neįgalieji

 

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms

847

Išskyrus neįgaliuosius

 

Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324, 401–406 negalioja Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

848

Apledėjęs kelias

 

Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego

849

Suslėgtosios gamtinės dujos

 

Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis

850

Suskystintosios naftos dujos

 

Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis

851

Degalų rūšys

 

Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis

852

Mopedai

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

 

853

 

 

Išskyrus dviratininkus

 

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams

854

Elektromobiliai

 

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti

855

Išskyrus elektromobilius

 

Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams

Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka pateiktų kelio ženklų paaiškinimus.