Regitra vairavimo egzaminas

Ar galima laikyti su savo transporto priemone?

A1, A2, B (išskyrus sujungtas su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, bet ne didesnė nei 4250 kg), C ir CE kategorijos transporto priemones, reikalingas praktikos egzaminui, skiria VĮ „Regitra“.

Kitų kategorijų transporto priemonių bei egzaminuojamųjų fizinei negaliai pritaikytų transporto priemonių (kai dėl fizinės negalios leidžiama vairuoti tik tokias transporto priemones) pateikimu praktikos egzaminui rūpinasi egzaminuojamasis.

 

Kokia egzamino trukmė?

Egzamino trukmė 60 - 90 min.

Į šį laiką įskaičiuojamas:

 • kandidato į vairuotojus sutikimas;
 • su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas;
 • susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui;
 • specialieji vairavimo manevrai;
 • vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos);
 • egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.
 •  

  Neišlaikiau. Kada vėl galėsiu laikyti?

  Neišlaikius praktikos egzamino, pakartotinai laikyti egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po septynių kalendorinių dienų nuo egzamino laikymo dienos.

   

  Kas gali egzaminą stebėti automobilio viduje? Ar atliekamas egzamino įrašas?

  Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Praktikos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

   

  Kiek galioja egzamino rezultatas?

  Teigiamas praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

   

  Kokiais kriterijais remiamasi vertinant egzaminą?

  Remiamasi VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu  „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“ patvirtintais kriterijais ir metodais.

   Apeliacijos komisijos nuostatai.

  Vairuotojų egzaminavimą reglamentuojantys teisės aktai.